ความเป็นมาเกี่ยวกับ การประชุม

ประมวลภาพงานประชุมวิชาการ OR-NET 2022