การส่งบทความ

การส่งบทความ

ไฟล์ PDF
Full_Paper_Template_ORNET2023_TH [PDF]
– Full_Paper_Template_ORNET2023_EN [PDF]

ไฟล์ Word
– Full_Paper_Template_ORNET2023_TH[docx]
– Full_Paper_Template_ORNET2023_EN[docx]

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน
ขนาดกระดาษ: ขนาดกระดาษสำหรับส่งต้องเป็น A4 (21 ซม. × 29.7 ซม.)
รูปแบบกระดาษ: ต้นฉบับต้องอยู่ในรูปแบบสองคอลัมน์และจำเป็นต้องจัดรูปแบบโดยใช้เทมเพลตไฟล์ WORD ของการประชุมวิชาการ
จำกัดหน้า: ต้นฉบับจะถูกจำกัดไว้ไม่เกิน 6 หน้า
เอกสารที่ส่งจะต้องอยู่ในรูปแบบ PDF เท่านั้น ในบทความควรมีชื่อบทความ บทคัดย่อ ชื่อผู้แต่ง ที่อยู่/สังกัด และที่อยู่อีเมล์

หมายเหตุ
สำหรับคำถามใด ๆ เกี่ยวกับการส่งบทความโปรดติดต่อทีมงานได้ที่: ornet2023ad@gmail.com

การส่งบทความ

สามารถส่งบทความโดยกดปุ่มด้านล่างนี้นี้ได้

ขั้นตอนการส่งบทความ